müvazin

müvazin
ə. 1) çəkisi bərabər olan; 2) tarazlaşdıran, müvazinətləşdirən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • müvazinətləşmə — «Müvazinətləşmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinə(t) — is. <ər.> 1. fiz. Bərabər və əks istiqamətdə olduqlarına görə bir birini məhv edən qüvvələrin təsiri nəticəsində cismin hərəkətsizlik, sükunət halı. 2. Olduğu vəziyyəti saxlama, vəziyyətdə sabitlik; dayanıqlıq, duruş. Müvazinətini saxlaya… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinə(t) — ə. 1) iki şeyin çəkidə bərabər olması; 2) gəlir və çıxarın bərabərliyi; 4) tarazlaşdırma, müvazinətləşdirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müvazinətləşdirmə — «Müvazinətləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətsiz — sif. Müvazinəti olmayan, müvazinəti itmiş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətli — sif. xüs. 1. Müvazinəti olan; vəzncə uyğun, taraz, bərabər. 2. Sabit vəziyyətdə, durumda olan. // Sakit …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətlilik — is. 1. Müvazinəti olan şeyin halı, uyğunluq, tarazlıq, bərabərlik. 2. Sabit vəziyyətdə, durumda olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətsizlik — is. Müvazinəti olmayan şeyin halı; uyğunsuzluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvazinətləşmək — f. Vəznləri uyğunlaşmaq, tarazlaşmaq, bərabərləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MUVAZİN — (Vezn. den) Ağırlıkça birbirine eşit ve denk olan. * Denk, uygun …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”